Inicio >>Género : Saxifraga >> Especie : oppositifolia >>Subespecie: oppositifolia
ImprimirImprimir

Saxifraga oppositifolia L.
      subsp. oppositifolia
Fam. "SAXIFRAGACEAE"
J.V. Ferrández Imagen 1  Imagen 2  Imagen 3  Imagen 4