Inicio >>Género : Saxifraga >> Especie : catalaunica >>Subespecie: catalaunica>>Variedad: variedad
ImprimirImprimir

Saxifraga longifolia Lapeyr.
Fam. "SAXIFRAGACEAE"
J.V. Ferrández Imagen 1  Imagen 2  Imagen 3  Imagen 4